Η ALPHASOD με την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη λειτουργία βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015, δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων καθώς και στην τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών για την παραγωγή και εμπορία χλοοτάπητα.

Επίσης η επιχείρηση δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης καθώς και στην διαρκή βελτίωση του συστήματος ποιότητας σε όλα τα επίπεδα του.

Η επιχείρηση δεσμεύεται στα παρακάτω:

  • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών σε θέματα ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας και προϊόντων.
  • Άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναλαμβάνει.
  • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ποιότητας και νομοθεσίας και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας.
  • Επεξεργασία των παραπόνων των πελατών και δρομολόγηση και παρακολούθηση των κατάλληλων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.