Η AlphaSod δημιουργήθηκε το 2004 με σκοπό την παραγωγή και εμπορία έτοιμου χλοοτάπητα.

Η ALPHASOD είναι μια ελληνική εταιρία η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής ετοίμου φυσικού χλοοτάπητα . Ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παραγωγή ετοίμου χλοοτάπητα αρίστης ποιότητας και διαγράφει ανοδική πορεία μέχρι σήμερα προσανατολισμένη πάντα στις βασικές αξίες και αρχές που έχουν τεθεί. Πίσω από τον χλοοτάπητα ALPHASOD κρύβεται η προσήλωση και η αγάπη των ανθρώπων που στελεχώνουν την επιχείρηση, ένα βασικό συστατικό για την αρίστη ποιότητα του. Ένα εξίσου σημαντικό συστατικό είναι η βαθιά τεχνογνωσία που διαθέτει, απόρροια της μακροχρόνιας αναζήτησης και ερευνάς πάνω στην παραγωγή και την επιλογή των πλέον κατάλληλων ποικιλιών χλοοτάπητα. Η πολύχρονη εμπειρία έχει συμβάλλει στην επιλογή ποικιλιών χλοοτάπητα που προσαρμόζονται ιδανικά σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.

Η καρδιά της ALPHASOD χτυπάει στην Μακρακώμη Φθιώτιδας οπού βρίσκεται η σύγχρονη μονάδα παραγωγής, σε ένα στρατηγικό σημείο το οποίο την καθιστά ικανή να τροφοδοτεί με φυσικό χλοοτάπητα ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και την ευρύτερη περιοχή των βαλκάνιων. Εκεί καλλιεργούνται θερμόφυλλες και ψυχρόφυλλες ποικιλίες οι οποίες απαρτίζουν την μεγάλη γκάμα χλοοταπήτων που παράγει η ALPHASOD. Η συλλογή του χλοοτάπητα γίνεται με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα του και δίνει την δυνατότητα κοπής του σε διάφορα μεγέθη ρολών (standard rolls,big rolls) καθώς και σε πλάκες (slabs).

Η ALPHASOD έχοντας ως βασικό μέλημα και στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της διαθέτει τμήμα υποστήριξης ( after sales service) αποτελούμενο από έμπειρο και υψηλής τεχνογνωσίας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.